10 October 2013

Vô đềMình có tật hay liên tưởng. Cách đây không lâu vụ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tuyên bố từ giã sân khấu làm mình nhớ tới chuyện sự tích chú Cuội cung trăng. Truyện xưa nói là cây đa thần rời đất bay về trời vì bị thím Cuội làm cho ô uế. Bây giờ cây đa cây đề Nguyễn Ánh 9 của nền âm nhạc Việt Nam cũng rời cái chốn ô trọc vì bị thím Hưng ...

Còn sự kiện mới nhất thì làm mình nhớ câu “Chiến tướng công thành vạn cốt khô”.

No comments: