12 February 2014

"Tôi phò Hán không phải bội phản Ðại vương mà theo nguyện vọng của tôi"

Năm nay một điều bất ngờ là liên lạc được vài bạn cũ qua Facebook. Lâu lắm rồi Tr cũng không đăng gì lên Facebook nữa, thnh thoảng lên coi mọi người ra sao thôi. Trước đây cũng có đưa lên tin này tin kia, đụng chạm những kẻ có máu mặt nên một số người phản ứng quá. 

Số là như vy, bạn bè lâu ngày không gặp, đâu có biết chí hướng thế nào nên có người nói là Tr thay đổi nhiều quá làm mất hình tượng. Thôi thì để không làm đau lòng nhau thì từ nay mình muốn phát ngôn gì thì cứ qua bên này nói vậy, không cần ai Comment, không cần ai Like. Ai thích thì đọc, không thì bỏ qua, chẳng phiền hà chi. 

Nhưng tại sao có việc bạn bè nhận xét như vậy về Tr? À là như vậy, ngày xưa, vào cái thời “khi xưa ta bé” (ta ng… - xin phép bỏ một chữ ai cũng biết để khỏi đụng chạm những người xưa cùng mình chung hội chung thuyền nhé) Tr từng tham gia hoạt động này nọ, từng có tội với lớp trẻ vì truyền bá văn hóa phẩm “đúng luồng mà có hại”. Nói thật là nói gì nói Tr không hề tin vào những điều đó, thế nhưng tên mình bị kẹt vào đó rồi, muốn xóa cũng không dễ dàng. 

Thôi thì ai nói gì nói, ai nghĩ Tr thế nào thì nghĩ, không tiện giải thích, nhưng làm ơn đọc tiếp phần dưới nhé, coi như lời trần tình của người viết vậy:

Trong Hán Sở tranh hùng Tr thích đoạn này nhất. 

Chợt thấy trong đám Hán tướng có Ðại tướng Lã Mã Thông vừa đến, Hạng vương gọi lớn :
- Nhà ngươi có phải là cố nhân của ta chăng ?


Lã Mã Thông đáp :
- Phải, tôi cùng Ðại vương khởi binh ở Cối Kê, nay vắng cách đã lâu ; lẽ ra tôi phò Ðại vương, nhưng vì Ðại vương lấy uy lực áp đảo sanh linh, lấy bạo lực trị thiên hạ, chánh sách đó không thuận lòng trời, hợp lòng người. Hán vương tuy không có uy vũ, song đạo đức tràn đầy, ai ai cũng mến. Trời dành thiên hạ cho kẻ có đức chứ không phải cho kẻ có uy vũ, do đó Ðại vương thất bại là phải. Tôi phò Hán không phải bội phản Ðại vương mà theo nguyện vọng của tôi.

(Trích Hán Sở tranh hùng, hồi thứ 40)

No comments: