29 July 2016

“Không phải là lúc ta ngồi đặt vấn đề nữa rồi” - Nguyễn Đức Quang


Viện bảo tàng kỷ niệm nạn diệt chủng Holocaust của Mỹ (United States Holocaust Memorial Museum) có trích đoạn thơ của mục sư Tin Lành người Đức Martin Niemöller (1892-1984) nói về sự đớn hèn của trí thức Đức giai đoạn 1930-1945. Ông mục sư này sống trong thời Phát-xít (Nazi) mới nổi lên. Ông ta thấy Phát-xít bắt những người Cộng sản, rồi những thành viên Thương đoàn (Công đoàn) bị bắt, rồi những người Do Thái bị bắt. Ông im lặng vì chẳng liên quan gì tới mình. Và rồi khi Nazi tới bắt ông ta thì chẳng còn ai để bênh vực ông ta nữa.

Có nhiều dị bản, dị bản phổ biến nhất dịch ra tiếng Anh là:

“First they came for the Socialists, and I did not speak out—

Because I was not a Socialist.

Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out—

Because I was not a Trade Unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out—

Because I was not a Jew.

Then they came for me—and there was no one left to speak for me.”

Tạm dịch:
“Đầu tiên họ đến vì những người Cộng sản, và tôi không lên tiếng –

Bởi vì tôi không phải Cộng sản.

Rồi họ đến vì những thành viên Thương đoàn, và tôi không lên tiếng –

Bởi vì tôi không phải thành viên Thương đoàn.

Rồi họ đến vì những người Do Thái, và tôi không lên tiếng –

Bởi vì tôi không phải Do Thái.

Rồi họ đến vì tôi, và không còn ai để lên tiếng vì tôi nữa”

Ngó người mà nghĩ tới ta:

“Đầu tiên họ lấy Hoàng Sa, và tôi không lên tiếng –

Bởi vì tôi không phải người của Nam Việt Nam.

Rồi họ giết người Duy Ngô Nhĩ (Uyghur) (1), và tôi không lên tiếng –

Bởi vì tôi không phải người Duy Ngô Nhĩ.

Rồi họ tàn sát giáo đồ Pháp Luân công (Falun gong) (2), và tôi không lên tiếng –

Bởi vì tôi không theo Pháp Luân công.

Rồi họ chiếm Kulumpol ng Panatag (3) (bãi đá gần Trường Sa của Philippines), và tôi không lên tiếng –

Bởi vì tôi không phải người Philippines.

Rồi họ hủy diệt Tây Tạng (4), và tôi không lên tiếng –

Bởi vì tôi không phải người Tây Tạng.

Rồi họ tấn công tàu ngư dân, và tôi không lên tiếng –

Bởi vì tôi không làm nghề đánh cá.

Rồi họ rút nước làm cạn dòng Cửu Long, và tôi không lên tiếng –

Bởi vì tôi không ở miền Tây.

Rồi họ hủy diệt bờ biển miền Trung, và tôi không lên tiếng –

Bởi vì tôi không ở miền Trung.

Rồi họ sẽ đến ta, và không còn ai để lên tiếng vì ta nữa”

Ta nên chờ tới phiên ta hay ta làm những gì có thể được? Mong mọi người vào đây ủng hộ: http://www.freetibet.org/ 

Tham khảo:
(1) “Lãnh tụ lưu vong nói có ít nhất 2,000 người Duy Ngô Nhĩ bị giết ở Toa Xa” (‘At Least 2,000 Uyghurs Killed’ in Yarkand Violence: Exile Leader) - http://www.rfa.org/english/news/uyghur/yarkand-08052014150547.html
(2) “Chính quyền Trung Cộng giết người lấy nội tạng” (“‘A bloody harvest’: Thousands of people slaughtered for their organs, new report reveals”) - http://www.news.com.au/world/asia/a-bloody-harvest-thousands-of-people-slaughtered-for-their-organs-new-report-reveals/news-story/f447a106a86b2735d6beb4ae1685c160
(3) Theo dõi tranh chấp giữa Trung Cộng và Philippines ở đây: http://globalnation.inquirer.net/36003/scarborough-shoal-standoff-a-historicaltimeline
(4) “Trung Cộng ra lệnh hủy diệt thị trấn tôn giáo lớn nhất thế giới ở Tây Tạng” (China issues demolition order on world’s largest religious town in Tibet) - http://tchrd.org/china-issues-demolition-order-on-worlds-largest-religious-town-in-tibet/

No comments: